CO2 en de mens

Het CO2 percentage op aarde stijgt hard. Wat is de bijdrage van alle mensen op aarde daaraan?
Hoe hoog mag het CO2 percentage zijn voordat mensen er aan doodgaan? Dat is 8%
En wanneer wordt het zo hoog? Na 20.000 – 48.000 jaar. Zie hieronder

In de figuur hieronder is te zien dat het percentage de afgelopen 60 jaar met 0.01% is gestegen van 0.03% naar 0.04%.

Het menselijk lichaam verhoogt het percentage CO2 na elke uitademing met ongeveer een factor 10, van 0.04% naar 4%:

Een CO2 percentage van circa 8% is voor de mens dodelijk. Het CO2 gehalte in de atmosfeer is de afgelopen 60 jaar met ongeveer 0.01% gestegen naar 0.04%. Stel dat blijft zo, dan duurt het dus 60*8%/0.01% = 48000 jaar voordat het zover is. We hebben nog even….

De aarde heeft een oppervlakte van 510 miljoen km2. Stel er wordt geen zuurstof meer gegenereerd, hoe lang zou het duren voordat de onderste 5km van de aardatmosfeer een CO2 percentage heeft dat hoger is dan 8% puur door de menselijke ademhaling?
Die onderste 5km heeft een volume van 5.000 x 510 miljoen km2 = 2,55E21 liter lucht. Als daarvan 8% CO2 is gaat iedereen dood. Dat is bij 2,04E20 Liter CO2.
De 8 miljard mensen op aarde ademen per minuut in rust 0,24 Liter CO2 uit. Dat is 1E15 Liter per jaar.
Na 2,04E20/1E15 = 2,04E5 = 20.400 jaar is daardoor het CO2 gehalte in de lucht gestegen naar 8% en gaat iedereen dood.

Omdat CO2 zwaarder is dan zuurstof is de grens waarschijnlijk al eerder bereikt. Stel we nemen de onderste 1000m van de atmosfeer, dan is het dodelijke percentage al na 4.000 jaar bereikt als er geen organismen zouden zijn die CO2 opnemen.