Home » Hybride concept – waterstof en batterij

in het hybride concept wordt de stroom van de zonnepanelen éérst opgeslagen in een batterij, en daarna pas omgezet in waterstof. De elektrolyser hoeft daardoor geen grote piekvermogens van de zonnepanelen verwerken maar kan “rustig” gedurende 24 uur alle opgewekte zonnestroom uit de batterij halen en omzetten in waterstof. Als het donker is en in de winter wordt de batterij opgeladen door de brandstofcel. De brandstofcel hoeft daardoor ook geen piekvermogen te kunnen leveren maar kan “rustig” gedurende de nacht de batterij weer opladen.

Hieronder wordt uitgerekend wat de capaciteit van de elektrolyser in Liter waterstof per minuut moet zijn voor een hybride concept waarbij een batterij als buffer gebruikt wordt voor de zonnestroom.

De elektrolyser werkt alleen als de zonnepanelen elektriciteit produceren. Dat doen de zonnepanelen alleen als het licht is.

De totale hoeveelheid waterstof per jaar in het voorbeeld (zie: Concept 1 – geen elektriciteitsaansluiting: waterstof en zonne-energie) is 2.044.267 liter (ruim 2 miljoen liter bij normale luchtdruk), dat is voldoende om alle elektriciteit op te wekken als de zon niet schijnt voor een huishouden dat 5000 kWh per jaar gebruikt.

Dat vereist een elektrolyser die tenminste 4 liter waterstof per minuut kan produceren. Bijvoorbeeld twee exemplaren van de QL-2000, zie hieronder.

In tegenstelling tot het concept waarbij geen batterijen gebruikt worden zijn er nu maar twee elektrolysers van 7.900,- euro nodig in plaats van twaalf stuks.