Sedum dak en effect op isolatie

sinds januari 2021 ligt er een sedumdak op het oude bitumen garagedak.

Wat heeft dat voor effect op de temperatuur in de garage?

Hypothese: het sedum dak isoleert goed ; het dak zou veel minder snel moeten afkoelen of opwarmen, dus het temperatuurverloop in de garage zou veel gelijkmatiger moeten worden. Grote variaties in buitentemperatuur zouden een veel kleiner effect op de temperatuur in de garage moeten hebben. De grafiek hierna toont voor elke dag het verschil tussen de hoogste en laagste temperatuur:

de rode lijn geeft aan wanneer het sedum op het dak gelegd is. Te zien is dat na wat onverklaarbare pieken begin februari 2021 het temperatuurverschil in de garage schommelt tussen 2,5-5 graden en veel kleiner is dan in maart/april vorig jaar. Zie de tabel hieronder.

De conclusie is dat sedum een uitstekend isolerend effect heeft en temperatuurschommelingen in de buitentemperatuur dus sterk dempt in de garage.

De absolute temperatuur in de garage stijgt wel gewoon mee met de buitentemperatuur. zie de figuur hieronder.

In de figuur hierboven is de gemiddelde dagtemperatuur te zien. In de garage is die vrijwel constant vanaf eind september 2020 tot begin februari 2021. Dat is vanaf het moment dat de gemiddelde buitentemperatuur onder de 15 graden zakt. Dat de gemiddelde garagetemperatuur vanaf dat moment constant blijft komt (hoogst) waarschijnlijk door de verwarmingsradiator die aan stond op 15 graden, en die begin februari 2021 is uitgezet. Helaas kunnen we dus niet meer meten wat het effect van het sedumdak is als het buiten koud wordt.

Na aanleg van het sedumdak stijgt de temperatuur in de garage gewoon mee met de buitentemperatuur, alleen de schommelingen worden sterk gedempt zoals we in de eerste figuur zagen.

In juli is het sedum op het dak aardig gegroeid:

het sedumdak eind juli 2021, een halfjaar na de aanleg.
de onderste laag is een wit worteldoek op het bitumendak. daarbovenop ligt een plastic plaat met noppen. in de noppen zitten spleten om het water door te laten.
op de noppen ligt een wit filterdoek. de spleten in de noppen zijn ook hier goed te zien.
het bitumen dak zelf.
op het witte filterdoek ligt het substraat dat bestaat uit allemaal donkerbruine korreltjes. een soort micro hydrocultuur korrels. daarop ligt het sedum.
het sedumdak zonder steentjes langs de rand die ingroei in de rand moet voorkomen.
kit om lekken in het bitumendak te repareren. werkt uitstekend! binnen 5 minuten is het lek dicht, zelfs als er gewoon water op staat.