Basisinkomen – inverdieneffecten

Op deze pagina hebben we gezien dat een universeel basisinkomen de overheidsuitgaven met 31-44% laat stijgen. En daarmee volstrekt onbetaalbaar wordt. Hieronder wordt bekeken welke “terugverdien-” of “in-verdien”effecten er zijn waarmee een basisinkomen betaalbaarder wordt. Dat zijn:
– besparing werkgeverslasten WW, ZW, WIA
– hogere inkomstenbelasting

Besparing werkgeverslasten WW, ZW, WIA