warmtepomp en gasverbruik

Ruim 75% van het totale gasverbruik is in november tot en met maart; gemiddeld is het verbruik 1550m3 per jaar. In 2022 is vanwege de enorm hoge gasprijs de thermostaat heel laag gezet vanaf augustus.

Sinds 12 maart 2023 is een warmtepomp met warmwaterboiler geïnstalleerd. Het gemiddelde stroomverbruik per dag van 12 t/m 25 maart is daardoor met 63% gestegen van 14,5kWh naar ca. 24kWh per dag. Het gasverbruik is met 97% gedaald van 4,1 m3 naar 0,12 m3 per dag.
In plaats van 4m3 gas per dag is er dus 10kWh per dag nodig om het huis te verwarmen.

boiler+buffervat (links), warmtepomp+CVketel (midden), buitenunit (rechts)

Met de huidige tarieven (maart 2023) van circa 1,50 euro per m3 en 0,35 euro per kWh zouden de kosten voor verwarming dus dalen van 6,- per dag voor gas naar 3,50 per dag voor elektriciteit. Een besparing van 2,50 per dag. Het gemiddelde gasverbruik per dag over een heel jaar (4,2 m3) is ongeveer gelijk aan dat van maart, dus de besparing per jaar zou dan 2,50 euro x365 =912,- euro worden.

Voor elke 4 m3 gas is 10kWh stroom nodig, dus het jaarverbruik van gemiddeld 1559 m3 zou 3897 kWh extra elektriciteit kosten. De zonnepanelen leveren per jaar gemiddeld ongeveer 1800kWh meer op dan eigen verbruik. Netto is dus ongeveer 3897-1800 = 2.097 kWh extra stroom nodig. Dat is 5,5 kWh per dag. In plaats van 10kWh is dus 5,5kWh per dag nodig voor de warmtepomp, terwijl er per dag 4,1 m3 bespaard wordt. De besparing per dag wordt dan 4,20 euro. Per jaar is dat 1.500,- euro.

We houden is deze berekening geen rekening met het prijsplafond van de overheid, dat 2.900kWh en 1200m3 is. Het stroomverbruik blijft gelukkig met die 2.097 kWh extra die nodig is nog onder dat plafond.. Het gasverbruik op jaarbasis wordt zo laag dat het waarschijnlijk verwaarloosbaar is.

Er is een duidelijk verband tussen de gemiddelde buitentemperatuur en het totale stroomverbruik te zien:

Gasverbruik voor koken en douchen

In de tabel is te zien dat in de zomermaanden juni t/m september het gasverbruik ca 22 m3 per maand was. De verwarming staat dan uit. Na de warmtepomp installatie is nog 3 m3 gas per maand nodig. Dat betekent dat voor het koken dat nog steeds op gas gebeurt 3m3 per maand nodig is, en voor het douchen dat nu via een electrisch verwarmde boiler gaat 19m3 gas per maand nodig was.