Woningnood door immigratie & asielzoekers

JA een belangrijk deel van de woningnood wordt veroorzaakt door immigratie maar niet door asielzoekers. Want de bevolking is de afgelopen tien jaar met gemiddeld 85.000 personen per jaar (!) gegroeid (afgelopen twintig jaar: gemiddeld 76.000 per jaar) en dat kwam vooral (70%) door immigratie. Als die immigranten net als de gemiddelde nederlander met 2,14 personen in één huis willen wonen dan zijn er per jaar 30.000 woningen extra nodig voor immigranten en dat is ongeveer de helft van alle woningen die er per jaar bijkomen. (bron: CBS). Van alle immigranten is slechts een klein deel asielzoeker (ca 4,5%).

Volgens het CBS is het gemiddelde migratieoverschot de afgelopen 10 jaar in nederland 59.743 in de periode 2010-2021, afgerond dus zestigduizend. De afgelopen twintig jaar (2001-2021) was dat 36.727.

Gemiddeld wonen in nederland 2,14 personen in een woning ( zie CBS) . Dat betekent dat er de afgelopen 10 jaar gemiddeld per jaar 28.000 woningen voor immigranten nodig waren. De afgelopen twintig jaar gemiddeld wat minder: 17000 .

Het aantal nieuwe woningen (nieuwbouw + ombouw + splitsing, dus de totale groei van de woningvoorraad, niet alleen nieuwbouw) is gemiddeld zo’n 60.000 per jaar. Stel dat alle immigranten net als de gemiddelde Nederlander met 2,14 personen in één huis willen wonen. Met gemiddeld 2,14 personen per huishouden/woning is het aantal woningen voor immigranten dan gemiddeld 16.000 (afgelopen twintig jaar) of 28.000 (afgelopen 10 jaar)

In percentages uitgedrukt zou 46% van alle nieuwe woningen naar immigranten moeten gaan. Gemiddeld over de afgelopen twintig jaar ligt dat wat lager, namelijk op 27%.

Zijn die woningen dan nodig voor asielzoekers? Nee, want in 2021 komt ruim 71% van de immigranten uit Europa en de VS. Slechts 28% komt uit andere werelddelen:

en van de immigranten buiten de eu is slechts een deel asielzoeker, namelijk 16%:

Dus van de 28% die van buiten Europa komt is 16% asielzoeker, in totaal is dus 4,5% van alle immigranten asielzoeker. De conclusie is daarmee dat asielzoekers geen grote invloed op het woningtekort kunnen hebben. zelfs we ook “gezin” meereken met “asiel” is nog slechts 49% x 28% = 14% van alle immigranten asielzoeker.