Woningtekort

De Correspondent heeft er een mooi artikel over geschreven: klik hier

zie ook Nu.nl: Vijf misvattingen over de woningmarkt | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl Nee, het woningtekort is vanuit de historie gezien niet hoog, zo stelde Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, onlangs. De verhouding huishoudens en huizen veranderde in tien jaar tijd nauwelijks. Het interessante is ook dat het woningtekort vorig jaar (2021) afnam van 331.000 naar 279.000, terwijl de huizenprijzen juist hard omhooggingen. Dat laat zien dat vraag en aanbod op de woningmarkt ingewikkelder in elkaar zitten. ‘Vraag’ kun je ook vervangen door ‘geld’. Hoe meer geld (potentiële) huizenkopers hebben, hoe meer geld ze bereid zijn uit te geven.

Daarnaast is er ook het psychologische effect: als de voorspelling is dat huizenprijzen stijgen, ben je bereid dieper in de buidel te tasten om te voorkomen dat je misgrijpt. Besef ook dat ‘winst’ uit overwaarde niet wordt belast. Elke huiseigenaar neemt daardoor na verkoop extra geld mee naar het volgende huis, waardoor het effect van stijgende huizenprijzen steeds wordt versterkt.

Het woningtekort voor 2021 is becijferd door het ministerie van binnenlandse zaken op 378.000 woningen. Een groot deel van die 378.000 is gebaseerd op een aanname. Het werkelijke tekort zou een hoger of lager kunnen zijn. De onzekerheidsmarge is onbekend.

Een globale analyse op basis van CBS gegevens volgt hierna.

Als de woningvoorraad in % even hard groeit als de bevolking in % groeit, dan is er landelijk gezien geen tekort aan woningen. In ieder geval wordt het tekort dan niet groter dan het al was.
Er kan wel een regionaal tekort zijn als de bevolking in sommige regio’s veel harder groeit dan de woningvoorraad in die regio.
.
Mits het aantal personen per woning gelijk blijft.
voorbeeld: stel er zijn 17 mln Nederlanders en 8 mln woningen. Dan zijn er 2,125 personen per woning.
als de bevolking met 1% groeit (=170.000 personen) en de woning voorraad ook met 1% (= 80.000 woningen)
dan wonen er nog steeds precies 2,125 mensen in elke woning en is er dus geen tekort aan woningen.
In de grafiek hieronder (bron: CBS) is te zien dat het aantal woningen de afgelopen 20 jaar harder is gegroeid (+17,9%) dan het aantal inwoners (+9,9%).
Dus kan er geen woningnood zijn! In ieder geval niet meer woningnood dan er altijd al was.

de woningvoorraad groeit al jaren harder dan de bevolking. waarom is er dan toch woningnood?

Er zou desondanks toch een tekort kunnen zijn omdat het aantal éénpersoonshuishoudens veel harder groeit.

Maar dat blijkt niet uit de grafiek hieronder. In de grafiek hieronder is rekening gehouden met de daling van het gemiddelde aantal personen per huishouden in de afgelopen 20 jaar van 2,33 naar 2,14 Zelfs dan zijn er struktureel meer woningen bijgekomen dan er nodig zijn. Het zou ook kunnen zijn dat het aantal personen boven de 21 (zie: Bevolkingspiramide (cbs.nl)) veel harder gegroeid is dan het aantal jongeren, en juist de personen boven de 21 zoeken een woning. Ook dat blijkt niet uit de grafiek hieronder.

Tenslotte zou het kunnen zijn dat het aantal nieuwe personen dat een woning zoekt veel hoger is dan verwacht omdat er veel meer mensen zijn die een woning zoeken voor een eenpersoonshuishouden, waardoor het gemiddelde aantal personen per huishouden van de nieuwe woningzoekers veel lager is dan het gemiddelde van 2,14 voor de hele woningmarkt. (bron: 8 miljoen woningen in Nederland (cbs.nl))

In de tabel hieronder is te zien dat het aantal inwoners met 1,644 mln is gegroeid, (bron: Bevolkingsgroei (cbs.nl)) en het aantal woningen met 1,297 mln. Dat zijn 1,27 personen per woning. Dus zelfs als het aantal personen per huishouden voor nieuwkomers op de huizenmarkt de afgelopen jaren heel erg gedaald is van 2,14 gemiddeld naar 1,27 gemiddeld dan nog zouden er voldoende woningen voor iedereen moeten zijn. Of in ieder geval niet minder dan er altijd al waren. Volgens het ministerie zijn er 195.000 woningen in 2021 niet beschikbaar voor bewoning (2de huizen, instituties).

Zelfs als die van de 1,297mln afgehaald worden is er nog steeds 1 huis per 1,49 persoon beschikbaar.

bevoling in mlnbevoling in mln vlgs CBStoename bevolking per jaar (x1.000) vlgs. CBS.nltoename bevolking in %personen per huishoudentoename huishoudens (x 1.000 o.b.v. gem. # pers per HH_)toename woningen (x 1.000)toename woningen in %verschil toename woningen – toename huishoudens
200015,861230,78%2,3353650,97%12
200115,991180,74%2,3251620,93%11
200216,11870,54%2,3437580,85%21
200316,19650,40%2,3128490,72%21
200416,26470,29%2,3220530,76%33
200516,31290,18%2,3013570,83%45
200616,33230,14%2,3010580,83%48
200716,36470,29%2,2721660,93%45
200816,41800,49%2,2835801,12%45
200916,49890,54%2,2639721,00%33
201016,58810,49%2,2436490,67%13
201116,66740,44%2,2533480,65%15
201216,73490,29%2,2322630,85%41
201316,78590,35%2,2127861,15%59
201416,83710,42%2,2132530,70%21
201516,90780,46%2,2036530,70%18
201616,981020,60%2,2146450,59%-1
201717,08990,58%2,1945550,71%10
201817,181010,59%2,1746740,95%27
201917,281250,72%2,1957770,98%20
202017,44670,38%2,1831750,94%44
202117,47300,17%2,1414 0,00% 
TOTAAL 16449,9%  129717,9%579

Volgens het ministerie van binnenlandse zaken (BZK, zie https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/berekening-woningbouwopgave ) is het tekort (toch) 279.000 netto in 2021

dat is als volgt berekend. Het aantal woningzoekenden is 378.000:

de aanname is dat mensen ouder dan 25 in gedeelde en/of niet-woningen een eigen woning zoeken. Waar die aanname op gebaseerd is wordt niet vermeld. Het gaat hier om huishoudens, niet om mensen. er is nergens gespecificeerd om hoeveel mensen het gaat. De berekening is gedaan door ABF Research, klik hier. Ook het artikel in De Correspondent verwijst naar ABF Research.

Het aantal beschikbare woningen is 99.000:

Resteert een woningtekort van 279.000