Nieuwe Salderingsregeling 2023

SALDERING OPBRENGST ZONNEPANELEN

De salderingsregeling gaat veranderen; zie b.v. de websites van gaslicht.com , en de vereniging eigen huis

Het gevolg daarvan is dat je blijft betalen voor je electriciteit, zelfs als je zonnepanelen veel meer opwekken dan je nodig hebt.

Het effect op de electriciteitskosten en rendement van zonnepanelen staat hieronder uitgewerkt voor een voorbeeld situatie met een huis met 28 zonnepanelen, jaaropbrengst c.a. 7.500 kWh, jaarlijks eigen gebruik c.a. 5.400 kWh.

Het totale jaarverbruik in b.v. 2020 is 5484 kWh. De totale opgewekte energie met zonnepanelen is veel hoger, namelijk 7281 kWh. Toch wordt maar 38% van het eigen stroomverbruik door de zonnepanelen geleverd, zie de tabel hieronder:

Met de huidige salderingsregeling is dat geen probleem want er wordt alleen naar het netto totaalverbruik gekeken. En het netto totaalverbruik is negatief, namelijk -1994 kWh. Er wordt dus 1994 kWh teruggeleverd.

Dus is de electriciteitsrekening negatief, de stroom is gratis en levert zelfs geld op (terugleververgoeding 2020: 6,15 cent per kWh):.

Stel dat de salderingsregeling wordt afgeschaft, waarbij het energiebedrijf over alle geleverde stroom de normale tarieven vraagt, en over alle teruggeleverde stroom de terugleververgoeding betaalt, dan wordt de rekening 419 euro per jaar, in plaats van 122 euro teruggave per jaar:

De jaarlijkse kosten stijgen dus met 122+419 = 541,- euro per jaar en de jaarlijkse besparing daalt van 878 tot 336,- euro per jaar.

De energierekening voor deze voorbeeldsituatie blijft met de nieuwe (non-) salderingsregeling dus circa 35,- euro per maand, ondanks dat er veel meer electriciteit wordt opgewekt dan er nodig is voor eigen gebruik.

AANDEEL ZELF OPGEWEKTE STROOM VERGROTEN

De energieproductie van de zonnepanelen is veel hoger dan het eigen gebruik. Toch wordt slechts 37% van het eigen gebruik door de zonnepanelen geleverd.

Zelfs in de zomermaanden wordt hooguit 59% van de gebruikte stroom door de zonnepanelen geleverd, zie de tabel hieronder. Hoe kan dat?

a) de stroom die opgewekt wordt is pas op een later tijdstip van de dag nodig.

b) in de wintermaanden wekken de panelen veel te weinig op

EEN BATTERIJ GEBRUIKEN

Stel we gaan een batterij installeren die ervoor zorgt dat de overdag opgewekte zonnestroom in de zomermaanden ook ’s morgens, ’s avonds en ’s nachts gebruikt kan worden. Een batterij die alle stroom, ook die voor in de wintermaanden, zou opslaan zou een capaciteit va honderden kWh moeten hebben. Die zijn niet te koop, zouden enorm duur zijn, en enorm veel ruimte in beslag nemen.

Wat zou een batterij met een beperkte capaciteit besparen?

in de tabel hieronder is te zien dat gedurende de zomermaanden de opbrengst van de zonnepanelen hoger is dan het eigen gebruik maar dat er toch voor 304,- euro aan stroom geleverd wordt omdat die stroom gebruikt wordt op het moment dat de zon niet schijnt. Een batterij die dat opvangt zou dus een besparing van 304,- per jaar moeten opleveren.

Maar de terugleververgoeding gaat dan ook omlaag, want de zonnestroom die opgeslagen wordt omdat zij ’s avonds gebruikt wordt, wordt niet meer teruggeleverd. De terugleververgoeding gaat dus omlaag, dus de netto besparing per jaar met batterij zal ook lager zijn dan die 304,-.

Hoeveel lager dat is staat in de tabel hieronder:

De besparing met batterij is per jaar dus 217 euro. De jaarlijkse kosten zonder saldering waren 417 euro, dus bij gebruik van batterijopslag dalen de jaarlijkse kosten naar 200 euro voor electriciteit. Exclusief de kosten van die battterij.
Dus zelfs met een batterij blijft de electriciteitsrekening in dit voorbeeld met de nieuwe (non-)”salderingsregeling” zo’n 18,- euro per maand. Dat komt vooral doordat er in de winter nog zoveel stroom gebruikt wordt, en er maar heel weinig wordt opgewekt met de zonnepanelen.

DE KOSTEN VAN DE BATTERIJ

Allereerst is de vraag hoe groot de capaciteit van de batterij moet zijn. In de tabel en figuur hieronder is te zien dat het electriciteitsverbruik voor verreweg de meeste dagen 11-20 kWh is en dus rond de 16kWh per dag schommelt. Een batterij voor één dag zou dus een capaciteit van ca. 16 kWh moeten hebben.

In de tabel hieronder is te zien dat in de maanden april t/m september op verreweg de meeste dagen meer electriciteit wordt opgewekt dan er wordt verbruikt.

het aantal dagen dat het verbruik hoger is dan het opgewekte vermogen is zo klein dat een batterij met capaciteit voor één dag vrijwel altijd voldoende is om alle opgewekte zonnestroom in die maanden op te slaan voor eigen gebruik ’s avonds of als de zon niet schijnt

Maart zit een beetje op het randje met 12 dagen hoger verbruik. De wintermaanden oktober tot en met februari hebben bijna alleen maar dagen waarin het verbruik hoger is dan het opgewekte vermogen. Het heeft dus geen enkele zin om een batterij aan te schaffen voor de 5 wintermaanden.

DE KOSTEN VAN EEN BATTERIJ

Hierboven is berekend dat een batterij met een opslagcapaciteit voor één dag stroom (ca. 15kWh) voldoende is om de zomermaanden alle benodigde electriciteit voor eigen gebruik van de zonnepanelen te kunnen betrekken. Het vervallen van de salderingsregeling wordt daarmee volledig gecompenseerd voor de 7 zomermaanden april t/m september, en voor een groot deel ook nog voor maart. Een batterij voor de wintermaanden oktober t/m februari heeft geen enkele zin..

Er zijn “thuisbattterijen” te koop , zie b.v. zonnepanelen.net https://im.solar/nl/zonnebatterij-15de consumtentenbond, Een Tesla Powerwall 2 bijvoorbeeld kost ca. 7.000,- euro en heeft een capaciteit van 13.5 kWh. De jaarlijkse besparing met zo’n batterij op het moment dat de salderingsregeling is afgeschaft, is 214 euro, het duurt dus 32 jaar (!) voordat zo’n batterij is terugverdiend.

Kan de batterij ook gebruikt worden voor de wintermaanden en wat kost dat?

In onderstaand overzicht is te zien dat de batterij dan 1578kWh moet kunnen opslaan. Dat zijn 117 Tesla PowerWall type2 batterijen die in totaal zo’n 800.000,- euro zouden kosten. Volstrekt onbetaalbaar dus, en bovendien onhaalbaar omdat die 117 batterijen heel veel ruimte in beslag zouden nemen.

In plaats van een batterij voor opslag van die 1578 kWh is waterstof een betaalbaarder, zij het nog steeds kostbaar alternatief.