Home » Waterstof – de elektrolyser

De elektrolyser zet de elektriciteit uit de zonnepanelen om in waterstof.

Hieronder wordt uitgerekend wat de capaciteit van de elektrolyser in Liter waterstof per minuut moet zijn.

1. CAPACITEIT PER JAAR

In het voorbeeld van Concept 1 – geen electriciteitsaansluiting: waterstof en zonne-energie is 2.000.044 liter waterstof nodig, dat moet binnen een jaar opgewekt worden. Dat is 3,9 Liter waterstof per minuut.

De elektrolyser moet dus tenminste 3,9 L/min waterstof kunnen genereren.

2. DAGLICHT

De elektrolyser werkt alleen als de zonnepanelen elektriciteit produceren. Dat doen de zonnepanelen alleen als het licht is. In de tabel hieronder is berekend hoeveel minuten het licht is en wat dan de waterstofproductie in liter per minuut moet zijn.

De tabel bevat het percentage zonne-energie dat elke maand geproduceerd wordt. In juni bijvoorbeeld produceren de panelen 14% van alle jaarlijkse zonne energie. Dus moet in juni ook 14% van alle waterstof geproduceerd worden. Dat is in de tabel 278.804 liter waterstof.. Juni telt 29960 minuten dat het licht is, dus moet in 29960 minuten die 14% waterstof gemaakt worden, dat is 9,3 liter per minuut.

De totale hoeveelheid waterstof per jaar is 2.044.267 liter (ruim 2 miljoen liter bij normale luchtdruk), dat is voldoende om alle elektriciteit op te wekken als de zon niet schijnt voor een huishouden dat 5000 kWh per jaar gebruikt.

De piekmaand is mei; dan is de vereiste productie 10,6 liter/minuut.

2. CORRECTIEFACTOR

In werkelijkheid produceren de zonnepanelen niet meteen energie als het licht is; slechts gedurende 45% van de tijd dat er daglicht is produceren ze ruim 80% van alle stroom. Klik hier voor detail informatie.

De vereiste productiecapaciteit in liters per minuut moet daarom 100%/45% = 2,2 keer zo hoog zijn.

De elektrolyser moet dus 2,2 x 10,6 = 23,4 liter/minuut waterstof kunnen produceren.

De 38 zonnepanelen van 300Wp wekken maximaal 12.000W (12 kW) op. De elektrolyser moet dus een vermogen van 12 kW kunnen omzetten in waterstof.

Een commercieel verkrijgbare elektrolyser , bijvoorbeeld de QL-2000 kan tot 2 L /min waterstof maken met een ingangsvermogen tot 1000W. Deze kost

7.000 euro. Er zijn er 12 stuks van nodig, dus totaal kost de elektrolyser dan 84.000,- euro.

Het ontwerp van de elektrolyser wordt daarmee:

Dit concept is bijzonder onpraktisch omdat de korte tijd waarin de stroom wordt opgewekt een elektrolyser vereist die heel veel vermogen heeft en veel waterstof per minuut kan produceren en dus heel duur is.

Een hybride concept is veel eenvoudiger en goedkoper.

NEXT: – hybride concept