Home » Zonne-energie met batterijopslag – de praktijk en de kosten

Toelichting: zoals berekend in Concept 2 – geen electriciteitsaansluiting: batterij en zonne-energie moet 77% van het jaarlijkse stroomverbruik worden opgeslagen. In het voorbeeld huishouden wordt 5000 kWh per jaar gebruikt en moet dus 4035 kWh opgeslagen worden. Een Tesla Powerwall kan ongeveer 13,5 kWh opslaan met een rendement van 90%. Dus zijn er 300 Tesla Powerwalls nodig die parallel geschakeld worden. Een Tesla Powerwall kost circa 7.000,- (prijspeil 2019). In totaal zijn de kosten daarme ruim € 2mln en is er een ruimte nodig van 35 vierkante meter om alle batterijen op te slaan.

Een batterij kan 5kW continu leveren, daarmee is één batterij al voldoende om in normale situaties het hele huis van stroom te voorzien. Met 300 batterijen is dat al helemaal geen enkel probleem.

Er is bij dit voorbeeld geen rekening gehouden met apparatuur die eventueel nodig is om de batterijen parallel te schakelen.

In de wintermaanden genereren de zonnepanelen ongeveer 10% van het jaartotaal. Daar is in de berekening nog geen rekening mee gehouden. Het totale aantal batterijen en de kosten zouden nog met 10% kunnen dalen. Echter dan ontbreekt elke reserve.

CONCLUSIE: opslag in een batterij is met de huidige technologie en het huidige prijspeil (2019) volstrekt onrealistisch want onbetaalbaar.