Overstappen op zonne-energie

Als we alle energie die we per jaar verbruiken (578 TWh, zie https://weerman.nu/duurzame-energie/ ) willen opwekken met zonnepanelen, hoeveel m2 hebben we dan nodig?
De modernste zonnepanelen leveren in 2024 430Wpiek, zie bijvoorbeeld het paneel van Suntech. Dat paneel is 1,95m2 groot, en levert dus 220Wp/m2. Wat levert zo’n paneel per jaar ? dat is uit CBS cijfers te halen. In de tabel hieronder is te zien dat in 2022 de jaaropbrengst 0,871kWh per opgesteld piekvermogen is:

In Nederland levert zo’n paneel in dus 192 kWh per jaar per m2..
Als we alle 578TWh die Nederland nodig heeft daarmee willen opwekken dan is daar 578TWh per jaar /192kWh per jaar per m2 = 3011 km2 land of dakoppervlak voor nodig.
Dat is een gebied van 55×55 kilometer.

Hoeveel dak/grond oppervlak is er beschikbaar? Daar heeft in 2020 de CE Delft een studie over gepubliceerd waarin verschillende analyses van diverse buro’s bekeken worden. Het bruikbare dakoppervlak van woningen en andere gebouwen loopt uiteen van 127 tot 892 km2:

Dat is ruim 3 tot 25x minder dan nodig. De productie per m2 per jaar is 67-153 kWh/m2 en dat is bovendien veel lager dan de 192kWh/m2/jaar waarop het CBS uitkomt. Zelfs met de meest optimistische schatting van 82TWh/jaar kan niet meer dan 14% van het totale jaarverbruik opgewekt worden.

We laten nog even buiten beschouwing dat veel van de opgewekte zonenergie niet nodig is op het moment dat zij geproduceerd wordt, en dat er enorme buffers/batterijen nodig zijn voor opslag.

Volledig overstappen op zonne-energie is dus onmogelijk. Dat lukt hooguit voor ca 14% van ons totale verbruik.