Basisinkomen – kosten en opbrengsten

De werkzame bevolking die een basisinkomen krijgt

Volgens de bevolkingspyramide van het CBS is het aantal inwoners in nederland 17,56 miljoen (prognose 2022)..
Daarvan zijn er 9,98 mln tussen de 25 en 70 jaar oud. Kiezen we een ander bereik, b.v. 20-65 of 25-65 dan wordt dat aantal iets lager of hoger. Zie de tabel hieronder waarin het aantal nederlanders met een werkzame leeftijd is uitgerekend.

In de volgende berekeningen gaan we uit van 10 mln mensen die een basisinkomen gaan krijgen.
Het basisinkomen ligt tussen €1300,- per maand (het sociaal minimum) en €1.694,- per maand (het netto minimumloon). De totale uitgaven van de overheid aan het basisinkomen worden dan €156 – €203 miljard euro per jaar, zie de tabel hieronder:

De huidige totale uitgaven aan sociale zekerheid die met dit basisinkomen vervallen bedragen 51,9 miljard euro per jaar en staan in de tabel hieronder:

de uitgaven van de overheid aan sociale zekerheid. bij een universeel basisinkomen vervallen die kosten op twee posten na.https://www.rijksfinancien.nl/visuals/2021/jaarverslag/uitgaven/XV?graph=pie

Dat betekent dat de overheid €51,9 miljard bespaart met de invoering van het basisinkomen. Netto gaat zo’n basisinkomen dan tussen de €104 en €151 miljard extra per jaar kosten:

De totale uitgaven van de overheid waren in 2021 € 346 mld. Met het basisinkomen en de eerder beschreven uitgangspunten zouden de netto overheidsuitgaven dus met minimaal 31% en maximaal 44% stijgen.

Conclusie: zonder extra “inverdieneffecten” is een universeel basisinkomen volstrekt onbetaalbaar. Op deze pagina wordt een analyse van mogelijke “inverdieneffecten” gedaan.