woningmarkt en woningnood en de boosdoeners

Een borrelpraat analyse voor de gewoner burger in 25 veelgehoorde “waar of niet waar?” stellingen

Het Tekort

  1. . Er zijn véél te weinig woningen! Bouwen bouwen bouwen! valt wel mee; ca 300.000 is het geschatte tekort en dat is al vele jaren zo. LEES HIER VERDER
  2. . Er zijn helemaal niet veel te weinig woningen maar ze zijn verkeerd verdeeld. Door o.a.  scheefhuurders en alleenstaande ouderen in veel te grote huizen.
  3. Er zijn helemaal niet  véél te weinig woningen maar er zijn veel te weinig betaalbare koopwoningen of er zijn er juist teveel; klik hier; en ze worden nog onbetaalbaarder door rijke ouders die een jubelton schenken NIET WAAR
  4. Er zijn helemaal niet  véél te weinig woningen maar er zijn veel te weinig sociale huur woningen WAARSCHIJNLIJK WAAR
  5. Er zijn helemaal niet  véél te weinig woningen maar er zijn veel te weinig vrije sector huur woningen
  6. Er zijn helemaal niet  véél te weinig woningen maar er zijn veel te weinig woningen op de juiste plek/plaats
  7. Er zijn helemaal niet  véél te weinig woningen maar er zijn veel te weinig betaalbare vrije sector huur woningen WAAR, zie artikel Boelhouwer

De Woningbouwcorporaties doen niets

8. De woningbouwcorporaties willen en kunnen wel  maar er is gewoon geen bouwgrond beschikbaar
9. De woningbouwcorporaties bouwen geen  huur woningen en veroorzaken het tekort
10. Woningbouwcorporaties kunnen niet bouwen want ze hebben geen geld door EU regels uit Brussel waardoor ze geen geld kunnen of mogen lenen
11. Woningbouwcorporaties kunnen niet bouwen want ze hebben geen geld vanwege de verhuurdersheffing.
12. Woningbouwcorporaties kunnen niet bouwen want ze hebben geen geld omdat de banken ze niets willen lenen

“Investeerders” zijn de boosdoeners

13. Investeerders hebben een belangrijk aandeel in de prijsstijging van de huren omdat ze alles opkopen als belegging of mellkkoe en voor veel te hoge prijzen weer verhuren. NIET WAAR, klik hier
14. Investeerders hebben een belangrijk deel van het tekort aan woningen veroorzaakt omdat ze alles opkopen als belegging  en leeg laten staan waardoor de huizen van de markt verdwijnen NIET WAAR
15. Investeerders hebben een belangrijk aandeel in de prijsstijging  van koopwoningen omdat ze alles opkopen en verhuren waardoor er te weinig koopwoningen zijn.. NIET WAAR
16. Investeerders hebben helemaal geen aandeel in het tekort of de prijsstijging  van koopwoningen want zij verhuren die woningen gewoon weer voor een marktconforme prijs ONBEKEND

“De Overheid” is de boosdoener

17. De lage rente  is een belangrijke oorzaak van het tekort aan betaalbare koopwoningen,o.a. omdat iedereen veel geld kan lenen en dus kan overbieden EEN BEETJE WAAR , zie artikel van De Nederlandsche Bank , MAAR TOCH OOK WEER NIET, zegt Klaas Knot van de DNB- NIET WAAR ZEGT HET KADASTER
18. De studieschuld  is een belangrijke oorzaak van het tekort aan betaalbare koopwoningen omdat starters niet genoeg kunnen lenen
19. De ontbrekende  regie door het VROM  is een belangrijke oorzaak van het tekort aan betaalbare koopwoningen omdat dit hele ministerie is opgeheven.
20. De milieu/stikstofwet  is een belangrijke oorzaak van het tekort aan betaalbare koopwoningen omdat we nergens mogen bouwen
21. De liberalisering  door vooral de VDD is een belangrijke oorzaak van het tekort aan betaalbare woningen doordat iedereen alleen maar winst wil maken.

“Het ligt aan de buitenlanders”

22. AirbnB is een belangrijke oorzaak van het tekort aan woningen in de grote steden, vooral Amsterdam omdat veel woningen aan toeristen verhuurd worden en daardoor niet beschikbaar zijn voor verhuur of aankoop
23. . Expats en rijke buitenlanders  zijn een belangrijke oorzaak van het tekort aan betaalbare woningen in de grote steden, vooral Amsterdam omdat zij veel meer kunnen en willen betalen en “onze” woningen “inpikken”
24. . Asielszoekers en immigranten zijn een belangrijke oorzaak van het tekort aan betaalbare woningen want zij krijgen woningen die anders gekocht of gehuurd hadden kunnen worden door inwoners van NL WAAR, klik hier

“Niemand kan er wat aan doen”

25. de Kredietcrisis  2008  is een belangrijke oorzaak van het tekort aan betaalbare koopwoningen omdat we massaal gestopt zijn met bouwen en nog steeds niet op gang gekomen zijn